Svetlobna Terapija

Svetlobna Terapija

FOTOBIOMODULACIJA Igor FRANGE, dr.med., dr.dent.med. Rebeka Strgar, abs. Kemije in Biologije Tina Tavar, m.s., abs. BF d.o.o. 23.4.2009 SVETLOBNA LED TERAPIJA JE FIZIKALNI PRISTOP, KI DOPOLNJUJE ZDRAVLJENJE RAZLINIH BOLEZNI IN POKODB.

2 / 35 FOTOBIOMODULACIJA uravnavanje celinih procesov s pomojo natanno doloenih svetlobnih reimov. 3 / 35 Uvod SPLONI UINKI NEKOHERENTNE SVETLOBE so dokazani na:

- molekularnem, - celinem, - tkivnem, - sistemskem nivoju. 4 / 35 Valovne doline LED primerne za fototerapijo 5 / 35 Najnoveje klinine raziskave

raziritev terapevtskega okna 600-1000 nm zdravljenje kroninih inficiranih ran 630 nm (inhibicija P. aeruginosa, E. coli) 6 / 35 LED (light emitting diodes) Svetloba v obmoju svetlobnega spektra (670 do 950 nm) FOTOTERAPEVTSKO OKNO ABSORPCIJA RDEE IN NIR svetlobe v kromoforah (primarni uinki) TRANSDUKCIJA FOTOSIGNALA do FOTOBIOLOKEGA

odgovora (sekundarni uinki) ODZIV TKIVA (terciarni oz. terapevtski uinki) 7 / 35 1.Fototerapevtsko okno 8 / 35 1.1 Primarni uinki - vzbujeni s svetlobo - iniciacija reakcij prostih radikalov po absorbciji

svetlobe v kromoforah 9 / 35 1.2 Sekundarni uinki (odgovor na primarne uinke) - iniciacija sinteze proteinov in citokininov - porast baktericidne aktivnosti - aktivacija celine proliferacije

10 / 35 1.3 Terciarni uinki / KLININI UINKI/ TERAPEVTSKE APLIKACIJE - Celjenje ran - Poveana prekrvavitvev in limfni pretok - Regeneracija - Imunomodulacija - Analgezija - Biostimulacija - Redukcija eksudata - Hemostaza

- Modulacija vnetja (v zaetku ga podpre, v zadnjih fazah omeji) - Antinevralgien, antidematozni, spazmolitini uinek 11 / 35 Transdukcija fotosignala od absorbcije svetlobe do fotobiolokega odgovora aktivnost C-vlaken vnetje resorbcija edema

regeneracija limfnih il cirkulacija krvi Analgetini uinek proliferacija fibroblastov celini metabolizem sinteza kolagena transformacija miofibroblastov sproanje rastnih faktorjev sproanje encimov neoangiogeneza

celina viabilnost 12 / 35 Stimulira celjenje ran 2. Indikacije za uporabo LED 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. RANE, OPEKLINE IN BRAZGOTINE MIINO-SKELETNE POKODBE NEVROPATIJE KONTROLA BOLEINE IMUNSKI SISTEM REHABILITACIJA PO KAPI HERPESI (viruciden uinek) DENTALNA MEDICINA 13 / 35

2.1 RANE, OPEKLINE IN BRAZGOTINE Celjenje tkiva proces, ki vkljuuje lokalne in sistemske odzive. Vkljuuje mnoge celice: FIBROBLASTI KERATINOCITI ENDOTELIJSKE CELICE CELICE imunskega sistema Encime: KATALAZA SUPEROKSIDNA DISMUTAZA (SOD) Rastne faktorje: bFGF

VEGF Fotobiomodulacija podpre te procese in ob primerni valovni dolini, odmerku fotonov iradianci in lokalnih pogojih: Modulira vnetje Zmanja boleino Pospei celino proliferacijo PROCES ZDRAVLJENJA RANE

14 / 35 2.1.1 TIPI RAN, KI SE ODZIVAJO NA FOTOBIOMODULACIJO

AKUTNE IN KRONINE RANE OKUENE RANE PRELEANINE IN RAZJEDE OPEKLINE ODVZEMNA MESTA ZA KONE PRESADKE POOPERATIVNE RANE RANE PO ORALNOKIRURKIH POSEGIH POSTRAVMATSKE RANE DIABETINE RAZJEDE UINKI NA ZDRAVLJENJE KRONINIH RAN: REDUCIRANI ZNAKI INFEKCIJE

REDUCIRANA KOLIINA IN VONJ EKSUDATA ZMANJANJE BOLEIN PONOVNI ODZIV IMUNSKEGA SISTEMA V VNETNI FAZI Mitohondrijska aktivnost normalizacija cel. funkcije migracija fibroblastov sinteza kolagena in elastina cel. proliferacija, zaprtje rane 15 / 35

2.2 Miino-skeletni sistem Pospei okrevanje po pokodbah: - protivnetno delovanje, - izbolja prekrvavitev, - pospei regeneracijo kostnega, hrustannega miinega in vezivnega tkiva, - zmanja oteklino. Izbolja gibljivost sklepov pri artritisih in portnih pokodbah. Olaja miino-skeletno in nevrogeno boleino. ino 16 / 35

2.3 ivni in hormonski sistem Vzpodbuja obnavljanje ivnih vlaken in prevodnost ivnih draljajev. Povea izloanje serotonina, endorfinov, enkefalinov Zavira sintezo prostanglandinov in bradikinina blai boleino Obnova ivnih vlaken po pokodbah/boleznih (pokodbah hrbtenjae, optini ivec) Prepreuje razvoj nevrogene distrofije Izbolja senzorini/motorini odziv pri polinevropatijah

Antinevralgien in spazmolitien uinek 17 / 35 2.4 Modulira delovanje imunskega sistema Modulira vnetje Vpliva na IgG, IgM, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-, TNF-, Hsp70, HS90; IL10, TGF-, corticosteron porastejo v 3-5ih dneh Pozitiven vpliv na integriteto in viabilnost eritrocitov ter ozmotsko odpornost njihovih membran. Poveuje fagocitozno aktivnost makrofagov,

aktivira T-limfocite in mastocite Inhibitorni uinek na nekatere vrste bakterij in virucidni uinek 18 / 35 2.5 Stanje po kapi tveganje za ishemino koronarno bolezen smrtnost zaradi koronarne arterijske bolezni uinkovitost zdravljenja srne miice z rastnimi dejavniki okrevanje po kapi 19 / 35

2.6 Kontrola boleine Aktivnost C vlaken (teorija vrat) previdnost pri nevropatiji - poveanje sinteze endorfinov - upad bradikinina ZMANJANJE BOLEINE 20 / 35 2.7 Stomatologija Rane po ekstrakciji zoba in drugih oralno kirurkih posegov

Vnetje obzobnega tkiva Afte, razjede, herpes 21 / 35 R in NIR Inficirane rane ( 630 3-5 J/cm2; 10-30 mW/cm2) Akutne in kronine rane (po protokolu) - Lezije (830 nm; 53mW/cm2; 1,3 J/cm2): histoloka biometrina analiza (kontrakcija, obnova veznega in epitelnega tkiva kolagenska vlakna))

Miino-skeletne pokodbe - skeletno-miina utrujenost in boleina 655nm 0.5-1 J/cm 2; 904 nm; 2 J/cm2 tendonitis, pooperativni kapsulitis, miofascialna boleina (10 mW/cm 2 - kumulativna doza 36 J/cm2) Sindrom karpalnega kanala 630 nm; 15 mW/cm2 Tendinitis ahilove tetive 904 nm; 5,4 J/cm2; 20 mW/cm2 Tenosinovitis 2-4 J/cm2 Pokodbe kosti 660 nm; 10 J/cm2 22 / 35

Pokodbe in bolezni ivevja - raynaudov sindrom, fibromialgija (2-5 J/cm2) - Regeneracija perifernih ivcev - energijskega metabolizma v nevronih ; 30 J/cm2 (kumulativna doza); sinteza proteinov, ki kodirajo apoptozo celic Kronina boleina (830 nm; 60 mW/cm2) - akutna vnetna boleina (630 nm; 2,5 J/cm2; oteklina in boleina (delovanje na nociceptorje) 23 / 35

3. Kontraindikacije 3.1 Absolutne - maligni karcinom - hipertireoza - epilepsija - direktna izpostavljenost mrenice - nosenost 24 / 35 3.2 Relativne - vroinska stanja in infekcijske bolezni - velike izgube krvi

- maligne hematoloke bolezni - obsevanje na obmoju spolnih lez 25 / 35 3.3 Previdnostni ukrepi - kaheksija - sindrom izgorelosti - podroje epifiz mladostnikov in nezraenih fontanel - srni spodbujevalnik - imunosupresivi - sladkorni bolniki

26 / 35 4. Uporaba BFS 7 razlinih frekvenc - nije frekvence (1 - 4) uporabljamo za vzpodbujanje delovanja celic in regeneracijo vije frekvence (5 - 7) za pomirjanje in odpravo bolein kombinacije razlinih frekvenc okrepijo uinke delovanja

27 / 35 4.1 Uinek izbranega programa (frekvence) F1: Spodbuja aktivnost celic. F2: Deluje protivnetno, spodbuja imunski sistem, pospeuje okrevanje. F3: Stimulativno deluje na tkiva ektodermalnega izvora. F4: Stimulativno deluje na tkiva endodermalnega izvora, poveuje krvni in limfni pretok. Vpliva tudi na prevajanje po ivnih vlaknih. F5: Stimulativno deluje na tkiva mezodermalnega izvora. F6: Dopolnjuje nastavitvi 3 in 5.

F7: Deluje protiboleinsko. 28 / 35 5. Aplikacija (naini uporabe) Neposredno na prizadeto mesto. 29 / 35 Preko povoja, gaze ali oblia. 30 / 35

Obsevanje v oddaljenosti 0.5 1 cm. Ko obsevamo predele na obrazu imamo oi zaprte. 31 / 35 5.1 Led izvedba za medicinsko uporabo Akutne in kronine rane, ulkusi, preleanine, opekline, Miino-skeletne pokodbe Degenerativne miino

skeletne bolezni (artritisi, artralgije) Nevropatije Pasavec 32 / 35 Zakljuek LED (NIR in R svetlobe) programirani cikli delovanja praktina, atestirana, samo uporabnika in medicinska izvedba, ceneje, prenosne, E varneje, iri spekter 33 / 35

34 / 35 Avtorji inovacije Votan Balder Institut Joef Stefan

Fakulteta za elektrotehniko Fakulteta za matematiko in fiziko 23.4.2009 35 / 35

Recently Viewed Presentations

 • ECE 271 Electronic Circuits I Topic 4 Field-Effect

  ECE 271 Electronic Circuits I Topic 4 Field-Effect

  Metal Oxide Semiconductor capacitor is the core structure of the a Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Consists of two electrodes and insulator in between. First electrode (Gate): low-resistivity material such as metal or polycrystalline silicon.
 • Securing your IP based Phone System By Kevin

  Securing your IP based Phone System By Kevin

  Different topologies. IPBX has one network interface card (NIC) on a private address. Remote users VPN in. not practical since not many phones support VPN natively yet and complex to setup the VPN endpoints.
 • RaDIATE

  RaDIATE

  Update safety document and safety committee review. Procurement and fabrication of new capsules/specimens. CERN capsule to be shipped to BNL by end of Dec. DS Ti 2 capsule specimens from Japan and meso-scale fatigue foils from Oxford to be shipped...
 • Multifamily Updates/Enterprise Income Verification TRACS Spring Meeting June

  Multifamily Updates/Enterprise Income Verification TRACS Spring Meeting June

  HSC Starting Sept 14 2009 CAC Before Dec 01 2009 HSU Before March 01 2010 CAU Before June 01 2010 What's New for EIV 9.0 (cont.) Major Enhancements New link to EIV Welcome Page from the navigational panel (from EIV...
 • 14 - storage.googleapis.com

  14 - storage.googleapis.com

  Neurotransmitter Effects. Somatic nervous system. All somatic motor neurons release acetylcholine (ACh) Effects are always stimulatory. ANS. Preganglionic fibers release ACh. Postganglionic fibers release norepinephrine or ACh at effectors. Effect is either stimulatory or inhibitory, depending on type of receptors
 • Peek of the Week Rene Machajewski machajewskis@lpisd.org 281.604.4324

  Peek of the Week Rene Machajewski [email protected] 281.604.4324

  Peek of the Week. Monday is college day at Lomax Elementary. Our class represents Rice University. Students may wear a Rice U shirt or a navy or gray shirt to show we are on our way to college!
 • Design Patterns - Computer Science

  Design Patterns - Computer Science

  Design Patterns Design Patterns In software engineering, a design pattern is a general reusable solution to a commonly occurring problem in software design.
 • The Creepy Haunted House on 401 7th - monroe.k12.ky.us

  The Creepy Haunted House on 401 7th - monroe.k12.ky.us

  The Creepy Haunted House on 401 7th. By:Brashonna Smith and Brailynn Turner . ... Then the old man went up the stairs and trapped the little girls in the creepy haunted house. They saw lights flickering on and off. There...