Snímek 1 - zsnastrani.cz

Snímek 1 - zsnastrani.cz

Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura 35.1 Prza s dtskm hrdinou Svt je pln dobrodrustv, pln pbh veselch i vnch. Nachzme je v knkch, sledujeme je na filmovm pltn a na televiznch obrazovkch. Co vechno me lovk zat! Odvnm hrdinm drme palce, aby astn pekonali vechny nstrahy osudu, vvme se do nich, a nm nkdy pipad, e jejich pbhy jsme proili my sami. Za dobrodrustvm vak nemusme putovat do exotickch zem na opanm konci svta kdo m oi a ui dokon a srdce na pravm mst, me prot dobrodrustv i ve kole nebo na nkupu. Zle pece i na ns, zda se nm ivot promn v nudu nebo v dobrodrustv. Autor: Mgr. Drahomra Prov Elektronick uebnice - II. stupe 35.2 Co ji vme? Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura Ji Ddeek Rukvy Namoil jsem si do kvy oba svten rukvy, pak jsem si napsal koly a namoil je do koly. Nco tu pod nehraje e by snad jet do aje?

a Tv nejoblbenj? ..... Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura 35.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy? Pbhy se mohou odehrvat v souasnosti i minulosti. Pbhy mohou bt humorn i smutn. Autor pbhu me popisovat svj vlastn ivot ( autobiografie) nebo osudy jinch. Autor si vm i duevnch pocit, proitk a stav hrdin. Pbhy bvaj zpracovny v povdkch a v romnech. Autoi literatury pro dti a mlde Iva Prochzkov Ota Hofman Daniela Fischerov Markta Zinnerov Vra Plvov imkov Allan Marshall Mark Twain Stanislav Rudolf

Jaroslav Foglar Jules Verne J.R.R.Tolkien J.K. Rowlingov Literaturu pro dti a mlde tvo dla, kter jsou urena pro tene, pop. posluchae od 3 do 15 let. literatura pro pedkoln vk (3-6 let) literatura pro mlad koln vk (6-11 let) pohdky, povsti, pbhy o zvatech, vyprvn ze ivota dt literatura pro star koln vk (11-15 let) literatura dobrodrun, fantasy, science fiction, horory, detektivky, dv romny, knihy o lsce Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace 35.4 Co si ekneme novho? Scn je literrn dlo uren k dalmu zpracovn (sehrn) v divadle i filmu. Vtina scn vypad tak, e na kad strnce jsou dva sloupce. V levm je popis toho, co pi dialogu (i monologu) postava dl, jak hraje hudba atd. V pravm sloupci je napsno, co postava k. Pi vodu nov scny i zmn v celkov scn je nadpis nebo poznmka pes celou i scne. Pro poteby filmu existuje tak technick scn, ve kterm jsou krom tchto informac pouity tak informace o umstn kamery a jak m kamera postavy zabrat. Technick scn vyuv zkratky, kter oznauj umstn kamery a zbr (nap. PD - polodetail, DPD - dvojit polodetail atd.). Z technickho scne pak skriptka vykrtv natoen scny a dopluje dodaten informace - jako obleen herc

a osvtlen. Konkurz je sout o urit msto ( nap. ve filmu). Kinematografie je filmov umn. Film me bt hran nebo animovan ( kreslen i loutkov). esk jazyk a literatura astokrt je dtsk hrdina nejen v knce, ale i na filmovm pltn. K tomu, aby mohl bt natoen film, slou scn. Dvka na kotti Obraz 2 editelna pohdkov koly Atelir den 22-DPD V poped obrazu stoj elem ke kamee uitelka arodjnice a rozilen aluje na Saxanu, kter stoj zkrouen za n. Uitelka arodjnice Vyuila situace! 23 PC Za hrubm stolem sed editel. Pohdkov editel Saxano, Saxano takov bazilikov nebo vlkodlaci by byli cel astn, kdyby mohli studovat, a ty si toho nev? 24 PC Saxana sklop oi a eptne Saxana Ne

Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace 35.5 Procvien a pklady esk jazyk a literatura Pia dtskho hrdinu k ukzce Pi he si chlapec neviml, e tsn v jeho blzkosti nastraila hlavu zmije. Vyruil jej klid, ctila se ohroen. Otevela dokon jedovatou tlamu, pipraven seknout. Psk skoil mezi chlapce a hada. Skoil a had ho utkl. ert zakuel. Jak as utkal, berle u ke mn nerozlun patily. Pae se mi vyvinuly mnohem vc ne ostatn tlo a podpa jsem ml tuh a tvrd. Berle m ji nedely a chodil jsem docela snadno. Nauil jsem se chodit na nkolik rznch zpsob, kter jsem si pojmenoval podle druh kosk chze. Dovedl jsem bhat, cvlat a klusat. Moje novoron pedsevzet: 1. Budu pomhat slepcm pes ulici. 2. Budu si vet kalhoty na ramnko. 3. Gramofonov desky budu ukldat do obal. 4. Nezanu kouit. Na vech tvch v soudn sni se rzem objevil vraz zmatenho asu. Vechny zraky nechpav a zvdav utkvly na chlapci, kdy vstal a zaujal msto na stanoviti svdk. Chlapec vypadal zden, nebo ml opravdu zle nahnno. Byl vzat do psahy. Adrian (Tajn denk Adriana Molea) Vojtek ( Tajemstv proutnho koku) Tom ( Dobrodrustv Toma Sawyera)

Alan (U zase sku pes kalue) Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura 35.6 Nco navc pro ikovn Noc s Andersenem je jednou z akc, kterou esk knihovny svd v konkurenci populrnjch mdi boj o zjem dt a dtsk tenstv. Vichni vme, e dnen zpsob ivota dtsk etb pli nepeje - knihy soupe s mnoha aknmi lkadly - od bezduchho vysedn ped televizn obrazovkou k potaov hrm. Prvn Noc s Andersenem probhla v roce 2000 v uherskohradisk knihovn a na dvacet malch ten ekalo non dobrodrustv v podob ten pohdek, sout, her a pekvapen. Ve jsme spolu s kolegynmi z Jina, Sobotky, Letohradu i Zlna pipravili na pdiku naeho dtskho oddlen, kam v pozdnch nonch hodinch zavtal i sktek Uspva a Knihvpjka reglov, kte dti odvedli do e sn. Noc s Andersenem je jednou z forem oslav Mezinrodnho dne dtsk knihy a narozen dnskho pohdke Hanse Christiana Andersena. Kadoron podan akce se me zastnit i ty vce informac nalezne na www.nocsandersenem.cz Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace 35.7 CLIL Harry Potter is a series of seven fantasy novels written by the British author J. K. Rowling. The books chronicle the adventures of a wizard, Harry Potter and his

friends Ronald Weasley and Hermione Granger, all of whom are students at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. The main story arc concerns Harry's quest to overcome the Dark wizard Lord Voldemort, whose aims are to become immortal, to conquer the wizard world, subjugate nonmagical people, and destroy all those who stand in his way, especially Harry Potter. Czech language and literature Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura 35.8 Test znalost 1. Literaturu pro dti a mlde netvo: a/ lt. pro vkovou skupinu 3-6 let b/ lt. pro vkovou skupinu 15-18 let c/ lt. pro vkovou skupinu 6-11 let d/ lt. pro vkovou skupinu 11-15 let 3. Noc s Andersenem se kon: a/ b/ c/ d/ jako forma oslav Mezinrodnho dne dtsk knihy

jako pipomenut mrt Hanse Christiana Andersena jako oslava narozen Boeny Nmcov jako ocenn vborn rovn eskch knihoven 2. Scn neobsahuje: 4. K autorm pc pro dti nepat: a/ e herc b/ zbr kamery c/ hudbu d/ zpsob dopravy herc do studia a/ b/ c/ d/ Jan Neruda Iva Prochzkov Markta Zinnerov Alan Marshall Sprvn odpovdi: 1. 2. 3. 4. b d a

a Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura 35.9 Pouit zdroje, citace http://audioknihy.net/ (slide .1) http://i-just-love-films.blog.cz/1011/uz-zase-skacu-pres-kaluze (slide .1) www.csfd.cz (slide .1) http://foglarweb.ic.cz (slide .1) http://adwebdesign.ca/a_citarny ( slide .2) http://www.enej.cz/item/1477947/ ( slide .2) http://www.knihy-pro-deti.cz/Knihy-pro-starsi-deti/Deti-z-Bullerbynu.html (slide .2) http://www.vrana.cz/liska/ ( slide .2) http://www.czech-books.com/catalog/all/fiction_and_literature_czech_authors/honz%C3%ADkova_cesta (slide .2) http://www.antikvariat-fenix.cz/product.php?id_product=2427 ( slide .2) http://www.bux.cz/knihy/32736-manka.html ( slide . 4) http://www.zstupesy.cz/noc-s-andersenem ( slide . 6) http://www.adam.cz/clanek-2009030030-letosni-noc-s-andersenem-a-knihou-je-v-patek-3-dubna-2009-pridate-se.html (slide .6) http://www.cosplayshop.cz/ ( slide . 7) http://lovellydreams.blog.cz/1112/harry-potter-online-knihy-rozcestnik ( slide . 7) Mchurov,A., ek,J., Hanzov,M.,tanka pro 6. ronk zkladn koly a primu vceletho gymnzia, nakl. Fragment 1997 Mchurov,A., ek,J., Hanzov,M.,tanka pro 7. ronk zkladn koly a primu vceletho gymnzia, nakl. Fragment 1998 Soukal,J., Literrn vchova pro 2. stupe zkladn koly a odpovdajc ronky vceletch gymnzi, SPN a.s. Praha 2009 Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

35.10 Anotace Autor Mgr. Drahomra Prov Obdob 01 06/2012 Ronk 6., 7. ronk Klov slova Literatura pro dti a mlde, autobiografie, povdka, romn, Noc s Andersenem, scn, kinematografie, film. Anotace Prezentace popisujc dtskou przu a jej autory.

Recently Viewed Presentations

 • Girls Get IT - web.eecs.umich.edu

  Girls Get IT - web.eecs.umich.edu

  Several challenges have been developed Soccer Rescue Robots Dance RoboCup Junior To be Held At Georgia Tech July 2-8th 2007 For middle and high school students Primary level if oldest is 14 or younger Secondary level if youngest is 14...
 • Chapter 17: Acids & Bases

  Chapter 17: Acids & Bases

  Acid ionization constant (K a)Acid ionization constant (K a) - the equilibrium constant for the ionization reaction of an acid with water . Author: Christopher Lugo Created Date: 08/25/2019 11:23:09 Title: Chapter 17: Acids & Bases Last modified by:
 • EGEE JRA4 - ogf.org

  EGEE JRA4 - ogf.org

  Working Group GGF17, Tokyo, May 11th 2006, Session 1: 13:45-15:15 Mark Leese, [email protected]
 • Overview of the SPS Agreement - World Trade Organization

  Overview of the SPS Agreement - World Trade Organization

  * Equivalence - Article 4 of the SPS Agreement Members shall Accept SPS measures of other Members as equivalent If the exporting country objectively demonstrates that its measures achieve the same ALOP as the importing country Equivalence - Article 4...
 • Unit 1 - Chapter 2 Chemistry of Life

  Unit 1 - Chapter 2 Chemistry of Life

  Unit 1 - Chapter 2 Chemistry of Life The Chemical Elements Element- simplest form of matter (containing only one kind of atom) Atom - basic unit of structure and function of matter Atomic number - the number of protons -...
 • PMRIPT/PSMC

  PMRIPT/PSMC

  Development of more "concept"…to help explain and define future direction Stay the course with respect to MIL-STD-XXXX; SD-19; __'s Roadmap; etc. PMRIPT/PSMC Systems Engineering Team Status Brief Nov '06 SE Team Members - LMI (Facilitator) - ASC - DSPO -...
 • Office of Children's Health Protection United States ...

  Office of Children's Health Protection United States ...

  Federal Actions to Eliminate Lead PoisoningWarren Friedman, PhD, CIH, FAIHASenior Advisor, Office of Lead Hazard Control and Healthy Homes, US Department of Housing and Urban DevelopmentCo-Chair, Lead Subcommittee, President's Task Force on Environmental Health Risks and Safety Risks to Children...
 • SYS-T512 Windows Vista Kernel Changes

  SYS-T512 Windows Vista Kernel Changes

  User Account Control (UAC) Goal . Have users run as standard user. Problem . Users run as administrators. Some applications only run as administrator. Solution . Make previously admin operations non-admin e.g. setting the time zone. Badly-behaved non-admin apps get...