Running on Water: Facts, Fiction, and Opportunities

Running on Water: Facts, Fiction, and Opportunities

MADDE, ENERJ, KANUN ve KANATA YEN BR BAKI Prof. Dr. Yunus engel Department of Mechanical Engineering University of Nevada Reno, Nevada, USA Mays 2004 NEVADA Gm Eyalet HTMAL HESABI: Tesadfteki Gizli Dzen Endstri: Kumar ve maden (altn, gm) nsanlar kumar oynar,

ama gazinolar kumar oynamaz. Gazinolarin Yllk Kazanc: $15 milyar Para: Yaz-Tura gelme ihtimali. Kamuoyu Aratrmalar: 1000 kii 100 milyonu temsil ediyor. ANS DALGASI kavram. Maddeye Eski Bak: (Empedocles, M.. 5. yzyl) Hava Ate

Su Toprak Tm maddeler 4 elementten oluur: Hava, toprak, ate, ve su. Bu teori 17nci yzyla kadar fizik ve kimya alanlarna hkmetti. imdiki Bak: Atom and Atomalt Paracklar 107 deiik element. 1930larda hereyin elektron, proton, ve ntronlardan olutuu zannedilirdi. Sonra 100lerce deiik paracklar bulundu. 1897: Elektron kefedildi.

1919: Proton kefedildi. 1932: Ntron kefedildi. Paracklarn ou, quark denen daha elemental paracklardan olusur. Dalga-Parack kilii (iftelii): ELEKTRONLARIN DALGA KAREKTER 1923 Elektronlarn dalga-parack ikilii teklifi (Paracklarn de Broglie dalgalar - Nobel prize to de Broglie of France in 1929 for his discovery of the wave nature of electrons) 1927 Elektronlarn kristaller tarafndan difreksiyonunun kefi. Elektronlarn dalga zelliklerinin teyidi.

Heisenbergin belirsizlik prensibinin kefi. (Nobel Prize to C. J. Davisson (US) and G. P. Thomson (England) in 1937 "for the experimental discovery of the diffraction of electrons by crystals" 1928 Elektronlarn relativistik dalga denkleminin kefi. (Nobel prize to P. A. Maurice Dirac (England) and E. Schrodinger (Austria) in 1933 "for the discovery of new productive forms of atomic theory". HESENBERGN BELRSZLK PRENSB Paracklarn pozisyon ve momentumlar kesin olarak belirlenemez. Bunlardan biri ne kadar ok kesine yakn bilinirse dieri o kadar az kesine yakn bilinebilir.

Bu, kuantum mekaniinin temel bir zelliidir, ve sanal paracklar fikrine yol aar. Zaman ve mekan paracklar yznden vardr; yoksa paraclar zaman ve mekanda var olan eyler deillerdir. KARANLIK MADDE (Dark Matter) ve NTRNO (Neutrino) Galaksilerdeki yldzlar bir arada tutan ekim kuvvetinin grlen ktle ile salanmas mmkn deildir. O halde gremediimiz bir karanlk madde gerekli ilave ekim kuvvetini salamaldr.

Karanlk madde k vermez, almaz ve yanstmaz. Karanlk madde electron, proton, ve ntrondan olumaz. Kainattaki tm maddenin %80i karanlk maddedir. Karanlk maddenin en muhtemel temel yap ta aday ntrinodur. Ntrino: Kainat dolduran glgemsi madde. Ntr Parack Ntrinonun Tarihi 1930 - Ntrinolarn varl hipotezi radiyoaktif bozunum srasnda enerji ve momentumun korunumunu salama ihtiyacndan dodu (W. Pauli). 1934 - Radiyoaktif bozunum teorisinde bu sanal paracklara da yer verildi (Enrico Fermi), ve onlara talyancada kk ntr ey anlamnda neutrino

ad verildi. 1955 Varlklar ilk kez deneysel olarak belirlendi (1995 Nobel dl). 1987 - Supernova patlamas srasnda ilk kez ntrino fkrmasnn gzlendi. 1998 Ntrinonun ktlesi olduunun gsterildi. NTRNO: Maddenin En Temel Yap Ta (Parac) Kainat artk ayn olmayabilir - New York Times, 5 Haz 1998.

Tabiat derinden derine anladmz syleyemeyiz. Reno Gazette Journal, 8 Aralk 1998. Umuyoruz ki neredeyse hibirey olan bu parack bize kainat hakknda neredeyse hereyi syleyecek. F. Halzen, University of Wisconsin-Madison

President CLINTON ve NTRNO Daha dn Japonyada fizikiler minik ntrinolarn ktlesi olduunu aklad. Bu birok Amerikal iin pek bir ey ifade etmeyebilir. Fakat bu bizim en temel teorilerimizi deitirebilir en kk atomalt paracklardan kainatn nasl ilediine ve hatta nasl genilediine kadar. Burada daha byk olan mesele bu tr bulularn laboratuvarlar aan etkilere sahip olmas. Bunlar tm toplumu etkilerler sadece ekonomimizi deil, ayn zamanda hayata bakmz, bakalaryla olan ilikilerimizi

irdeleyiimizi, ve hatta bizim zaman iindeki konumumuzu. KARIMADDE (Antimatter) Her paracn bir kar-parac (karmadde) vardr. 1930, da Paul Dirac kuantum teorisi temelinde elektronlarn hareketini formle ederken bir srprizle karlat: - Elektronlarn hareket denklemleri ayn zamanda elektronla ktlesi ayn fakat yk zt paracklarn varln gerektiriyor ve onlarn da hareketini tanmlyordu. Bir parack ile onun kar-parac karlat zaman, paracklar birbirini yok ederler ve enerjiye

(foton ve gluon gibi bozonlar) dnrler. lgintir ki kainatta bu kadar ok maddeye kari bu kadar az karimadde var. KARI-PARACIKLARn TARH 1931 Karelektron (positron) ve karprotonlarn varlnn ortaya atlmas. 1933 Pozitronun varlnn kefi (1936 Nobel dl, C.D. Anderson) 1956 Karprotonun varlnn kefi (1959 Nobel dl, E.G. Segre) 1958 Karntronun varlnn kefi. 2002 Karhidrojen atomlar yapld ve varlklar gsterildi (CERN, Bilim ve Teknik-Aralk 2002).

MADDE-ENERJ DNMLER PARACIKLARIN YOKOLUU Bir parack kendi kar-parac ile karlat zaman, ikisi birbirini yok eder. Paracklarn ikisi de yok olup enerjileri baka bir ekle dnr. YEN PARACIKLARIN OLUMASI Gerekli ktle-enerjiyi oluturmaya yeterli enerji bulunduu zaman, bir parack ve kar parack ifti oluabilir. Madde enerjinin bir eklidir, ve en youn bir halidir.

Elektron ve Pozitronun Birbirini imha Edii BYK PATLAMA TEORS (1946) 15 milyar sene evvel, eit miktarda madde ve karmadde kapsayan bir ktle topu (enerji) patlad. Kainat genilemeye devam ediyor. Nedense, Madde + Karmadde = Radyasyon olumad, ve kendi kendine imha nlendi. Tabiat MADDEyi onun zt ykl ikizi KARIMADDEye tercih etti (CP ihlali) . MADDE ve ENERJ - DEK HALLER

Madde: Deiik haller: Kat, sv, gas (ve plasma) (H2O: Buz, su, buhar) Enerji: Deiik haller: Kinetik, potansiyel, termal, kimyasal, elektrik Ntrino: The fundamental particle? Gne: Saniyede 5 milyon ton madde enerjiye dnmektedir. KARA DELKLER: Kara delik: Uzayda younluu sonsuza yakn noktalar. Byk bir yldz karadelikte elektrondan az bir yer tutar.

1783: Varlklar ileri srld. 1915: Einsteinin izafiyet teorisi tekil noktalarn varln ngrd. 1989: V404 Cygnui Karadelii kefedildi. Ktlesi 12 gnee eit. 1995: NGC4261 kara delii kefedildi. Kara delikler, byk ktleler uzayda grlmeyen bir noktaya doru emilirken farkedilir. Karadeliklerden k bile kaamaz (Stephen Hawking: Bir miktar radyasyon kaar) NYE BEYAZ DELK OLMASIN? Yaplara:

Bir Arada Tutan Grlmeyen Etki Ne? Atom Elektron ve protonlar zt ykl olmasayd, hibir yap olmayacakt. Atom ekirdeinde protonlar, protonda quarklar gl kuvvetler bir arada tutar. 1 proton: Hidrojen; 26 proton: Demir; Toz?? Quarks

8 proton: Oksijen 79 proton: Altn Kaynak: :Lavrence-Berkeley Nat Lab, USA. http://particleadventure.org Proton Atom Molekl Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler Kuvvetler icin bu model, mevcut paracklarn oluumunu ve ktlelerini ngremiyor. Model faydal, ancak mkemmel deil.

Kaynak: http://physics.hallym.ac.kr GLGE paracklar: Manev kalplar m? Yeni aratrma: Supersimetri (CERN, Fermilab) Her temel paracn bir glge kuvvet tayc parac, ve her kuvvet tayc paracn da bir glge madde parac vardr. Ktle parac ile kuvvet

taycs arasndaki bu ilikiye supersimetri denir. Kaynak: :Lavrence-Berkeley Nat Lab, USA. http://particleadventure.org YEREKM KANUNU ve KANUN-RUH Yerekimi olmasayd, yeryznde hibir ey kalmazd. Hereyi aaya eken bir etki sanki bir hayalet var. Bu hayaletin akl, iradesi, vs olsayd, bir ruh olacakt. Akl, iradesi, vs olmayan bir ruh da bir kanun veya bir

etki olurdu. Gravity KANATIN TEMEL YAPI TAI? MADDE? Bir toz bulutu, atom yn (paracklar) Ve/veya: ENERJ? Her tarafa yaylm enerji (EM dalga Bir TV yayn gibi)

Kainatta herey parack veya dalgalardan m yaplmtr? MLYON-DOLARLIK SORU: Atom/dalga (Madde/Enerji)da: - HAYAT, - EFKAT, SEVG, - UUR, - GZELLK, ADALET - HAYAL, - LM, - GRME, TME, TATMA, vs VAR MI? Parasnda olmayan, btnnde olabilir mi?

O halde: Kainatta madde/enerji ile beraber hayat, efkat, uur, ilim, grme, vs temel yap talar yaygn olarak olmaldr. TV DNYASI ve GEREK DNYA EM dalgalar (TV): Ta, aa, hayvan, insan Malzemesi: Enerji Dalga/Parack (Dnya): Ta, aa, hayvan, insan Malzemesi: Enerji

EM Varlklar ve EM Dnyalar (TV) Bir odada, 100lerce imaj dnyalar vardr. Bu imaj dnyalar devaml olarak yenileniyor. Hi bir yer igal etmez, hepsi ayn yere sarlar. Herey enerjiden yaplyor.

Elektrik (yayn) kesilince, bir dnya yok oluyor. Gelecekte imajlar boyutlu da olabilir. KANAT HER AN YOK OLUP VAR MI OLUYOR? Atomalt dalga-paracklar hareket halindedir, ve onlar dondurmak mmkn deildir. Bir monitrdeki pikseller enerji in sadece kalp m? Giden dalga-paracklara ne oluyor? Karadelie mi gidiyorlar?

nsan vcudu da daim olarak deiiyor, ve kendini yeniliyor. Ama insanda deimeyen eyler var, ve bunlar madde olamazlar. Temel yap talar: 0-1 DGTAL DNYA (ak/kapal veya varlk/yokluk) CD, elektrik kapal iken:

Sadece bilgi aleminde var olu. Elektrik ak: Grsel alemde var olu. Elektrik kapal: Grsel alemden yok olu. Zaman: Grsel aleme imajlarn geli sras (monitor) YENLENEN MAJLAR DNYASI CD, varlklar bilgi dnyasnda daim olarak tutar.

TV, enerjiyi kontrol ve manipule ederek bilgi eklindeki varlklar imaj dnyasna getirir. maj levhalar daim olarak yok olur, ve yenileri gelir (60 levha/s hznda). Grsel alemdeki imajlar (EM dalga-enerji-maddeden yapl) daim olarak deimektedir. lim, kainatta yaygn olarak vardr, ve

zaman-mekan stdr. Hereyin ilm bir varl ve kalb vardr. Birey madde aleminden yok olsa bile, ilim aleminde varln srdrr (ekirdek, genler, vs). lim insanlar, yeni ilim icad etmez; mevcut olan ilme tezahrlerinden hareketle ulamaya alr. 6. His, lham: Bizde yaygn ilmi (ilim yayn) alabilecek alclar var m? Rya alemi: Maddesiz fakat Hayat ve

uur sahibi imajlardan oluan bir alem mi? LM DNYASI ELMAS TEORS ELMAS = CARBON + IIK TV ve YAYIN TV = CIHAZ + YAYIN TV yayn 5 hisle alglanamaz. TV yaynndan haberi olmayan,

ses ve grntnn TVnin paras olduunu zanneder. TVnin gerek mahiyeti ancak yayn farkedince anlalr. HAYAT III (YAYINI) CANLI = SU + HAYAT IIGI DNA ve GENETK DNA = Bir torba molekl m? Yoksa DNA = ENERJ+BLG (okuma+yazma) + RADE +GRME+HAYAT+KORUMA+SEVG+.

GZ ve GRME OLAYI Gren Gz mdr? Gzlk Gz Olabilir mi? Rya Grmek in Gzleri Amak Gerekir mi? Atomlardan Gz, Sinir, Hatta Beyin Yapilabilir. Grmyen seylerden Gren Bir ey yapilabilir mi? Gz iin gzlk ne ise, grme iin de gz-sinir-beyin odur.

GZELLK ve MZAN KANATA YEN BR BAKI Madde (Enerji) Madde Hayat uur Sevgi Grme Bilgi

KANAT Madde Hayat uur Sevgi Grme Bilgi imdiki Gr: TEK BOYUTLU MADDE (Beden, D)

MN (Ruh, ) Yeni Bak: OK KATMANLI Zaman-mekan st NSAN: Nedir? BEDEN ve RUH MADDE ve

MANA Doku, Beyin, Genler (100 trilyon hcre) NSAN = Madde/Enerji (Beden) (Fizik kanunlarina tabi) Yoksa NSAN = Madde/Enerji (Beden)+Mana (ruh) (Hayat, uur, irade, sevgi, enaniyet, gzellik, ) (Zaman ve mekan st) Kainatta bedeni olmayan uurlu canllar olabilirmi? lmden sonra hayat ve uur ruhla devam edermi? BEDEN-RUH

MADDE-MANA KABUK-Z SZ Zehir veya Ziyafet KULA Lafz (Kabuk) K Titresi m Mn

(z) Zaman ve mekan st Mn Nefret, irkinlik KALB Sevgi, gzelli k

ikulata deyip gemeyin: PAKETTE DAHA NELER VAR? Madde Mide Mn Kalb Sevgi Gzellik, incelik Gzel dnce Zaman ve mekan st

VARLIK NEDR? MAHYET NASILDIR? Varlk, enerji (kudret) hammaddesinden kuvvet (irade) ile yaplmtr, ve bir atom torbasdr. ANCAK: Gnein n alp yanstrsa, aydnlk olur. Gzellik n alr ve onu yanstrsa, gzel olur. Hayat n alr ve yanstrsa, canl olur. uur n alr ve yanstrsa, uurlu olur. efkat n alr ve yanstrsa, efkatli olur. rme n alr ve yanstrsa, grr. itme n alr ve yanstrsa, iitir. Sevgi n alr ve yanstrsa, sever.

Beka n alr ve yanstrsa baki olur. Kimya ilminin alfabesi Periyodik Tablo: Elementler Hava Ate Su

Toprak FA ve LA ifa LA Madde ifa SZ, MZK Ses

ifa rade Y DLEK, DUA GELECEKTE BZ NE BEKLYOR? - Molekler seviyede retim yaplmas (nanotechnology) - Genlerin maniple edilmesi (genetic mhendislii), Ntrinonun tam anlalmas ve onun kullanlmas, Grlmez madde ile hayalleri aan eyler yaplmas,

Madde ve mnnn, kabuk ve z gibi, ayn btnn paralar olduunun grlmesi, Fen ve din ilimlerinin Barmas ve Hatta birlii, Varlklarn ok boyutlu (madde+.) olduunun farkedilmesi, ve ilmin nnn almas, Eyann ve insann tabiatlarnn daha iyi anlalmas. ??? EYA ve ESMA Btn mevcdtn hakaik, btn kinatn hakikat; Esm-i lahiyeye istinad eder. Herbir eyin hakikat, bir isme veyahut ok Esmya istinad eder.

Hakik hakaik-i eya, Esm-i lahiyedir. Mahiyet-i eya ise, o hakaikn glgeleridir. - Szler, 1930 (Bedizzaman) Sorular ve Katklar

Recently Viewed Presentations

 • HI GH HI Y IE GH LD Teac

  HI GH HI Y IE GH LD Teac

  Know thy Impact. As part of our response to support schools in 2016 professional learning workshops and resources have been developed (and trialed). Intended audiences are teachers and school curriculum leaders. The intent is to build capacity, is to respond...
 • Randomized Phase III Trial of Regorafenib in Patients (pts ...

  Randomized Phase III Trial of Regorafenib in Patients (pts ...

  Radioactive Iodine (RAI)-Refractory Differentiated Thyroid Cancer (DTC) It is estimated1 that in the USA in 2013 there were: >60 000 new cases of thyroid cancer, and
 • Energy and the Environment - Ms. Redding's Science Page

  Energy and the Environment - Ms. Redding's Science Page

  1st Law of Thermodynamics . Important to distinguish heat from work . WORK is the movement of matter from one position to another . HEAT is a transfer of thermal energy from location to another . ENERGY of a system...
 • Presentation EC project - ITU

  Presentation EC project - ITU

  What (if any) problem was there with the type of model? Under what circumstances are asymmetrical rates justified? What (if any) problem was there with the way the model was used? HIPSSA Cost model. training workshop: Session 12: Common pitfalls...
 • Multichannel Learning System (MLS)Collaboration ... - APAN

  Multichannel Learning System (MLS)Collaboration ... - APAN

  Multichannel Learning System (MLS) is an FY14-15 Proposed Coalition Warfare Program supported by U.S. Naval Education and Training Security Field Activity (NETSAFA) and the Deputy Director , Joint Staff J7 for Joint and Coalition Warfighting (DD J7 JCW) Joint Knowledge...
 • International Business Environments and Operations

  International Business Environments and Operations

  Title: International Business Environments and Operations Author: Christine Parcher Last modified by: uvaugde Created Date: 1/28/2010 3:18:25 AM Document presentation format
 • Checkpoint Answers - Greenville Technical College

  Checkpoint Answers - Greenville Technical College

  (T/F) 5. Zymogens are inactive forms of _pancreatic_ enzymes. Checkpoint 5 1. The first of the three phases of extrinsic control of gastric function is the gastric phase. (T/F) 2. The major stimulus for the secretion of HCl during the...
 • Writing Persuasive Messages

  Writing Persuasive Messages

  The nature of persuasion is to convince your audience to change their attitudes, beliefs, or actions, so most persuasive messages use an indirect approach. In contrast, when you have a close relationship with your audience, and the message is welcome...