Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint

Kanada exportn pleitosti pro esk firmy MZV R Praha, 2.3.2016 Josef Dvoek, EK Z Ottawa Kanada exportn pleitosti pro esk firmy vod & pedstaven Co je Kanada (ekonomika) Prezence R v Kanad Aktivity EK Z Ottawa (B2G, spoluprce) Pleitosti obchod (MOP), CETA Zvr (kontakty) 2 Kanada exportn pleitosti pro esk firmy 3 Co je Kanada Obrovsk, rozvinut zem (9,984,670 km2) s malm potem obyvatel (35,9 mil., pracovn sla 19,8 mil., 12,3% podnikatel, 8 mil. franais, mnohokulturn spolenost) 10 provinci a 3 teritoria Resource Based Economy ekonomika siln zvisl na ropnm, taskm prmyslu a exportu {3. nejvt zsoby

ropy (AB, 178 mld. barel), 5. nejvt producent zemnho plynu (BC, 155 mld. m3)}, nejvt svtov producent uranu (7356 t), salajky, vznamn exportr nerostnch surovin (21% exportu) - diamanty, zlato, stbro, platina, hlink, titan, kadmium, kobalt, zinek, nikl) J. Trudeau nov liberln vlda (volby 2015) 4 Justin Trudeau 5 Kanada - Makroekonomick daje Indiktor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rst relnho HDP (%) 3,4 3,0 1,9

2,0 2,5 1,2 Nominln HDP (trn ceny, mld. CAD) 1 663,0 1 770,0 1 831,0 1 894,0 1 976,0 1 981,0 HDP/obyvatele (USD) N/A 51 850 52 489 52 037 50 577

52 287 Ron inflace (%) 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9 1,6 (12/2015) Nezamstnanost (%) 8,0 7,5 7,3 7,1 6,9 7,2 (1/2016) Vvoz zbo (mld. CAD) 404,0

456,6 463,1 479,3 528,6 519,8 Dovoz zbo (mld. CAD) 413,7 456,0 474,3 486,5 523,7 591,3 Obchodn bilance (mld. CAD) -31,6 -21,2 -33,8 -30,2

-17,9 -605,1 Bilance BPB (mld. USD) -59,9 -49,1 -65,7 -59,7 -47,9 -51,5 (1-3 Q) Saldo sttnho rozpotu/HDP (%) -3,6 -2,1 -1,5 -1,0 -0,3 -3,4 (Forecast) 6

Co je Kanada - ekonomika Kanada - jedna z nejstabilnjch a nejsilnjch ekonomik G-7, 11. nejvt ekonomika svta (HDP 1,786 mld. USD, 2,4% svtov ekonomiky), rst 1,2% (2% v 2016) HDP/obyvatele: 54,629 USD (15. msto, USA: 55,904 USD), HDP - sluby (70%), prmysl (28%), zemdlstv (1,7%) HDP z 38% tvo pjmy z dan (GST 5%, HST 13%, da z pjmu 30% a 52%, firmy 38 %) Sttn rozpoet (2014): Deficit 1,6% HDP (nejlep v G-7), pjmy (674,4 mld. CAD), vdaje 704 mld. CAD 2016 Index of Economic Freedom: Kanada (6.) 7 Co je Kanada - ekonomika BPB: -2,1% HDP (2014), -2,9% (2013), -3,3% (2012), -2,6% (2011), -3,5% (2010) Pokles cen ropy (snen HDP o -1,3%, ekonomika ron trat a 50 mld. CAD) Pokles CAD o 16 % (70 c/USD) drah import Nzk rokov sazby (0,5%), nzk inflace (1,6%) Nejni dan v rmci G-7 (o 10% ni ne v USA) Vyspl investin infrastruktura, nejmn dn zahjen podnikn - 1,5 dne (USA 6,1 dne; SRN 10,5 dne) Kvalitn bankovn systm Vstcn imigran politika 8 Kanada exportn pleitosti pro esk firmy Zahranin investice

www.investincanada.com Kanada nejlep/vstcn msto pro podnikn (Forbes & Bloomberg) Podl FDI/HDP: 35% (2. msto, po UK 52,7%) Kumulativn FDI/osobu: 6632 USD (2014) Struktura FDI: Vroba (29,5%), tastv, ropn prmysl (20,8%) 9 Kanada technologick centra Technologick diplomacie WREDC (www.wredc.ca): Waterloo/Kitchener/Cambridge (vzdlvac instituce, vyspl vda, vzkum, inovace), Communitech Centre, Accelerator Centre (www.acceleratorcentre.com), Velocity Program (www.velocityuwaterloo.ca), Conestoga College ( www.conestoga.on.ca) Strategick poloha u USA (ICT, robotika, nanotechnologie, automobilov a leteck prmysl, rozvinut strojrenstv, ivotn vdy, potravinstv) Kanata North Business & Inovation Center ( www.kanatanorthbia.ca) 10 Kanada mezinrodn obchod Kanada ist exportr energi (128 mld. CAD, 2015, USA) Kanada zem oteven importu, soutiv trh & siln kupn sla, celkov dovoz zbo (535,2 mld. CAD, 2015): Stroje a zazen, motorov vozidla a psluenstv (16,3% dovoz), motory a pumpy (14,2%), chemiklie, plastick hmoty (3,1%), farmacie a zdravotnick pstroje (2,8%),

elezo a ocel (2,5%), nbytek, osvtlen (2%), elektronika a elektrick zazen, pneumatiky, spotebn zbo Obchodn partnei Kanady: USA nejdleitj obchodn partner (objem obchodu 758,4 mld. CAD - vce ne 3/4 kanadskho obchodu, dovoz 362,7 mil. CAD, vvoz 395,7 mld. CAD, saldo 33 mld. CAD, 2015) Obrat s EU (96,4 mld. CAD), nou (78,12 mld. CAD), Mexikem (34,3 mld. CAD), Japonskem (24 mld. CAD), SRN (19,1 mld. CAD) 11 Kanada exportn pleitosti pro esk firmy CanExport nov exportn strategie 2016, zven konkurenceschopnosti (podpora SME GAC, www.international.gc.ca), 50 mil. CAD (5 let), pspvek a do ve 100 tis. CAD, Ministry of International Trade & Ministry of Small Business and Tourism) 12 Vzjemn obchod R - Kanada Pomrn nzk objem obchodn vmny s R, siln konkurenn prosted, 46. exportn trh R Export z R 260,4 mil. USD/234,8 mil. EUR, obrat 424,3 mil. CAD, od roku 2011 R vykazuje aktivn saldo (96,5 mil. USD, 2015) Kanada: Dovoz z R 583,9 mil. CAD, vvoz do R 189,9 mil. CAD (statistika www.ic.gc.ca, 2015) Vliv poklesu cen ropy a komodit na vzjemn obchod Draz na konkurenceschopnost a produkty s vy pidanou hodnotou 13

Obchod R - Kanada in thous. Exports USD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/I-XI 2015/I-XI 45 899 44 698 55 229

60 920 56 338 67 834 55 315 62 907 60 563 66 977 73 214 103 106 162 285 231 199 156 524 195 051 148 002 149 338 260 391 254 021 280 290 257 907 236 333 240 047 Imports Position Index 33. - 34.

97,4 35. 123,6 37. 110,3 35. 92,5 36. 120,4 35. 81,5 38. 113,7 40. 96,3 39. 110,6

41. 109,3 41. 140,8 36. 157,4 35. 142,5 48. 67,7 50. 124,6 49. 75,9 49. 100,9 43.

174,4 45. 97,6 46. 110,3 49. 92,0 49. - 43. 101,6 USD 82 176 64 936 74 935 88 095 84 321 82 644 100 687 94 695 100 755 101 476 128 303

175 225 224 136 315 853 352 912 345 851 199 548 175 840 193 046 165 248 197 202 177 123 164 442 148 472 Turnover Position Index 21. - 27. 79,0 28. 115,4 28.

117,6 28. 95,7 30. 98,0 28. 121,8 33. 94,0 34. 106,4 35. 100,7 36. 126,4 35. 136,6

32. 127,9 31. 140,9 33. 111,7 35. 98,0 40. 57,7 45. 88,1 46. 109,8 53. 85,6 51.

119,3 53. 89,8 52. - 54. 90,3 USD 128 075 109 634 130 164 149 015 140 659 150 478 156 002 157 602 161 318 168 453 201 517 278 331 386 421 547 052 509 436 540 902 347 550 325 178 453 437

419 269 477 492 435 030 400 775 388 519 Position Index 26. - 27. 85,6 34. 118,7 33. 114,5 31. 94,4 31. 107,0

31. 103,7 34. 101,0 34. 102,4 41. 104,4 41. 119,6 42. 138,1 37. 138,8 35. 141,6 43.

93,1 45. 106,2 47. 64,3 52. 93,6 51. 139,4 52. 92,5 51. 113,9 54. 91,1 54. -

52. 96,9 Balance USD -36 277 -20 238 -19 706 -27 175 -27 983 -14 810 -45 372 -31 788 -40 192 -34 499 -55 089 -72 119 -61 851 -84 654 -196 388 -150 800 -51 546 -26 502 67 345 88 773 83 088 80 784 71 891 91 575 14 Vzjemn obchod R - Kanada

Materil pro stavbu elezninch a tramvajovch trat, vrobky ze eleza a oceli (kolejnice), turbny na vodn pru, trouby a trubky, mechanick stroje a pstroje, telefonn pstroje, kauuk, zbran a stelivo, pneumatiky, trubky, spnac obvody, motory a genertory, mikroskopy, sklo, pivo Dovoz z Kanady: Vrobky leteckho prmyslu, navigan pstroje, farmaceutick vrobky, zdravotnick zazen, optick pstroje, hlink a vrobky z nho, plasty, reaktory a pstroje elektronickho zznamu zvuku 15 CETA voln obchod CETA odstran 99% vech celnch sazeb nezemdlskch produkt, bezceln kvta na sry ve vi 31 tis. t ron, pstup ke sttnm zakzkm na vech rovnch (trh 16 mld. CAD), vzjemn uznvn klasifikac, zv se export z EU o 24,3% (17 mld. ), Kanady o 20,6% (8,2 mld. ), EU pinese rst 25% HDP, podpora vldy, ISDS (spory stt-investor), probh prvn revize textu TPP - 12 zem, 5.10.2015, 60% HDP a 50% svtovho obchodu 16 Mapa oborovch pleitost - Kanada MOP: Vvoj a hledn perspektivnch obor signly/trendy, systematick sledovn pleitost, vyhledvn informac, jejich vyhodnocovn a pedvn je sted (eskm firmm/podnikatelm) www.mzv.cz/ekonomika www.businessinfo.cz (MOP) 17

Mapa oborovch pleitost - Kanada MOP: Lafayv Index vvoj komparativnch vhod v ase, dynamika rstu trhu a nevyuit exportn potencil R na trhu (exportn kapacity R, struktura mstn ekonomiky - tj. kde stabiln roste poptvka/import - min. 10% meziron bhem 3 let a kde nen vyuit exportn potencil z R, komoditn lenn HS4) MOP sektory & pleitosti pro esk export: Zemdlsk a potravinsk prmysl, zdravotnick a farmaceutick prmysl, eleznin doprava, obrann a strojrensk prmysl, dln, tebn a ropn prmysl (energetick prmysl) 18 MOP sektory & pleitosti Zemdlsk stroje, traktory a stroje na zpracovn a vrobu potravin, lesnick stroje, eleznin & tramvajov vozy, materil pro stavbu eleznic, stroje pro vrobu papru a buniiny, obrbc centra, obrbc stroje na opracovn deva, tvec stroje k opracovn kov, lkask, chirurgick a zubolkask nstroje, steln zbran a munice, pistole, radioloktory, vbun zazen, civiln leteck prmysl, SW pro sprvu a uchovn dat, digitln mdia, videohry & animace, Life Sciences (lkask vzkum, genomika, bio-liva) Dln, tebn a ropn prmysl: I pes existuje exportn potencil, realizuj bitumenu, vstavby plynovod a technologie (istn odpadnch vod, recyklace odpad) stvajc problmy, se projekty tby ropovod, ist

zachycen uhlku, 19 Kanada exportn pleitosti (Plan Nord) Le Plan Nord, Qubec nov verze, rozvoj severn sti pust provincie (2035), 1,34 mld. CAD (infrastruktura, do 2020), celkem 50 mld. CAD Nov projekty/pleitosti: Tba nerost a drahch kov (zlato, diamanty, nikl, zinek, grafit, lithium, stbro, hlink), energetika technologie pro tebn prmysl a hydroelektrrny (vstavba elektrren o vkonu 30 tis. MW), distribuce zemnho plynu, obnoviteln zdroje, likvidace energetickho odpadu, telekomunikace (instalace 2500 km optickch vlken), rozvoj cestovnho ruchu (investice 50 mil. CAD) 20 Kanada exportn pleitosti (Plan Nord) Qubec 21 Kanada exportn pleitosti pro esk firmy Lesy tba deva (12 mil. m3), 40% kapacit v QC, 200 tis. km2) Kontakt: Societ du Plan Nord Qubec (Monsieur Robert Sauv, Prsident, Ville de Qubec, www.plannord.gouv.qc.ca) Energy East Project z Alberta, Saskatchewan do rafinri New Brunswick, (TransCanada Corp.), 4,6 tis. km, 15,7 mld. CAD Trans Mountain prodlouen ropovodu, Edmonton Vancouver (Kinder Morgan, Inc.), 1,6 mld. CAD Pacific NorthWest LNG Prince Ruppert, BC (Lelu Island) 22

Informace pro exportry do Kanady Export & Import Permits Act (Import Control List, www.international.gc.ca) povolen pi dovozu textilu a odv, oceli, obil, potravin a mlnch vrobk, sr, vajec, drbee, zdravotnickch vrobk, zbran a steliva, nebezpenho odpadu, alkohol zvltn pedpisy, sttn monopol na dovoz, povolen provinnch Liquor Commisions Povolen, certifikty vydvaj pslun ministerstva - Global Canada, Industry Canada (www.ie.gc.ca), Health Canada (www.hc-sc.gc.ca), National Energy Board (www.nebone.gc.ca), Environment Canada (www.weather.gc.ca), Transport Canada (www.tc.gc.ca) Canadian Food Inspection Agency (www.inspection.gc.ca) 23 Kanada exportn pleitosti pro esk firmy Dovoz zbo mus odpovdat federlnm normm, etikety v in English & en franais Canadian Importers Database (CID, www.ic.gc.ca, zem produkt, msto) Canadian Association of Importers and Exporters (CAIE, www.iecanada.com) Canada Business Network (www.canadabusiness.ca) Canadian Association of Regulated Imports (CARI, www.carimport.org) Canada Ontario Business Service (www.cbo-eco.ca) 24 Informace pro exportry do Kanady Spoluprce s kanadskmi partnery: Global Affairs Canada International Trade (www.international.gc.ca) a dalmi ministerstvy Canada Border Service Agency (www.cbsa.asfc.gc.ca) Canadian Standards Association (www.csagroup.org)

Standard Council of Canada (www.scc.ca) Chamber of Commerce (www.chamber.ca) 25 Kanada veletrhy (PED) Veletrhy GPS 2016 (PED, www.globalpetroleumshow.com), Travel & Vacation Show 2016 (PED, www.traveland vacationshow.ca), PDAC 2016 (www.pdac.ca), Globe 2016 ( www.globeseries.com), SIAL Canada 2016 ( www.sialcanada.ca), Design & Manufacturing Canada 2017 ( www.dm-canada.designnews.com), Packex Canada 2017 ( www.eventsubm.com), Oil Sands Trade Show 2016 ( http://oilsandstradeshow.com), Wood Working Machinery&Supply Expo 2017 (www.tradefairdates.com) Nvtvy v teritoriu - podnikatelsk mise Libereckho kraje, mise doprovzejc pedsedu Sentu R M. tcha (56/2016) 26 Kanada exportn pleitosti pro esk firmy eTA (Electronic Travel Auhtoriation, registran povolovac systm, 15.3.2016, 7 CAD, 5 let, www.canada.ca/eTA, www.cic.gc.ca) Youth Mobility Program / International Experience Canada (IEC, www.cic.gc.ca, 200 tis. student) STI - Kanada, informace z teritoria (www.businessinfo.cz) Hokejov diplomacie (it works...)

27 Thank You/Merci! Josef Dvoek Economic Counsellor Embassy of the Czech Republic to Canada 251 Cooper Street Ottawa, ON K2P 0G2, Canada Phone: +1-613-562-3875, x. 30 Fax: +1-613-562-3878 Cellular: +1-613-851-5808 E-mail: [email protected] www.mzv.cz/ottawa 28

Recently Viewed Presentations

 • Test

  Test

  Factor Analysis, DR group3/ lab3_fa1.R. lab3_dr1.R # real life research example
 • Brendovi: uvod - WIKICIV

  Brendovi: uvod - WIKICIV

  Definišite kompletan indentitet brenda - naziv, logotip, slogan itd. Obezbedite vlasništvo nad intelektualnom imovinom. Razmotrite pozicioniranje brenda u odnosu na konkurenciju . Identifikujte ciljne grupe i šire interesne grupe. Razmotrite poslovni model i konkurentno pozicioniranje. Razmotrite predlog vrednosti. Razmotrite strtešku...
 • Topic 1: Cell biology - San Francisco de Paula, Science ...

  Topic 1: Cell biology - San Francisco de Paula, Science ...

  Now pectin and other substances are moved to the newly formed membranes and will deposit between them by endocytosis. This will form the middle lamella which will form the . new cell walls. Cellulose will accumulate and the walls are...
 • Paediatric Weight Audit - ALSG

  Paediatric Weight Audit - ALSG

  Formula is an estimate Overestimate in 4-5-6yrs old group Only from 1 - 10yrs old Ethnicity not recorded Data from one area and in the UK only Further Work Sheffield Children's Hospital Validation Study Luscombe MD, Owens BD, Burke D....
 • Thibun Nabawi Iii

  Thibun Nabawi Iii

  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. ... Mengurangi penyakit auto imun. Anti virus. Ulcus pepticum / sakit maag....
 • GASB 68 Reporting & Worksheet - Montana

  GASB 68 Reporting & Worksheet - Montana

  This pension expense by major function is entered on the OP Conversion of the annual financial report. Pension expense has a normal debit balance; if the allocation results in credit balances, or negative numbers as shown in the example, enter...
 • Presentación de PowerPoint

  Presentación de PowerPoint

  REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía
 • ACT Health Branding - Pocket PC Creations

  ACT Health Branding - Pocket PC Creations

  How - Phase One - PICS How - Phase One - Manual How - Phase Two - Electronic Hardware Symbol PPT 8800 $ 2,500 Software Pocket PC Creations- 5 user $ 500 Translation HIBCC UPN repository $3,500 How - Phase...