Osnovni principi i istorija operatvnih sistema

Kada je poznata ta granica, može se primeniti način projektovanja koji inače ne bi bio moguć. Poznavanje ograničenja pojednostavljuje i upravljanje mrežom. Magistrala Mreža s topologijom magistrale, tj. sa linearnim kablom, u jednom trenutku je najviše jedan računar "na vlasti"...

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 1 MB