Education and Training in the 5th FP

Education and Training in the 5th FP

Prorectoratul - Cercetare tiinific Raport 2007 Cercetare tiinific Prorectoratul - Cercetare tiinific MEdC a acordat: 2007 Premiul pentru articole publicate in reviste cotate ISI Universitii Alexandru Ioan Cuza" din Iai 600.000 RON 2006 Premiul pentru publicaii tiinifice internaionale Universitii Alexandru Ioan Cuza" din Iai 550.000 RON Prorectoratul - Cercetare tiinific Activitatea de cercetare tiinific desfurat n UAIC pe parcursul anului 2007 a avut n vedere derularea i dezvoltarea activitilor cu privire la: Proiecte/programe i granturi de cercetare finanate din fonduri naionale i internaionale Activiti suport: manifestri tiinifice,acreditare UAIC pentru activitati de CD, acreditare reviste altele Suport oferit de DCMP: Regulamente, Rapoarte Prorectoratul - Cercetare tiinific Proiecte/programe i granturi de cercetare cu fonduri naionale i internaionale 1. Granturi CNCSIS, granturi ale Academiei Romane 2. Proiecte CEEX modulele I, II, III i IV 3. Proiecte PN II: IDEI, Resurse Umane,

Parteneriate, Capacitati 4. Platforme / laboratoare de formare i cercetare interdisciplinar 5. Proiecte IMPACT 6. Proiecte internaionale Prorectoratul - Cercetare tiinific 1. Granturi CNCSIS: 6 granturi tip A consortiu 239.792 RON 75 granturi tip A 3.105.249 RON 11 granturi tip At 588.651 RON 26 granturi tip Td 606.193 RON 7 granturi ale Academiei Romane 49.000 RON _______________ _________________ Total 125 Valoare 4.588.885 RON o 17 burse Bd Prorectoratul - Cercetare tiinific Granturi CNCSIS si Academia Romana 2007 1,000,000 20 BIOLOGIE 900,000 16 FIZICA 800,000 18 FEEA 700,000 100,000 0

2 EFS 1 20 BIOLOGIE 904,950 12 CHIMIE 351,500 18 FEEA 658,017 2 EFS 88,425 3 FILOSOFIE 154,500 16 FIZICA 775,192 15 GEO-GEOL 474,250 3 INFORMATICA 155,000 9 ISTORIE 245,100

5 LITERE 137,861 12 MATEMATICA 384,000 8 PSIHOLOGIE 210,090 2 TEOLOGIE OR. 50,000 12 M ATEM ATICA 8 PSIHOLOGIE 5 L IT E R E 3 F IL O S O F IE 200,000 1 2 C H IM IE 400,000 9 IS T O R IE 15 GEO-GEOL 500,000 300,000 3 IN F O R M A T IC A

600,000 2 TEOLOGIE OR. Prorectoratul - Cercetare tiinific 2. Proiecte CEEX modulele I, II, III i IV CEEX 1 MODUL I 2 MODUL II 3 MODUL III 4 MODUL IV Tip proiect/program PROIECTE DE CERCETAREDEZVOLTARE COMPLEXE TIP PD PROGRAM DE CERCETARE N SPRIJINUL PROGRAMELOR POST-DOCTORALE TIP ET PROIECTE DE CERCETARE DE EXCELENTA PENTRU TINERII CERCETATORI PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPARII LA PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE PROIECTELE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A CONFORMITATII TOTAL Nr. proiecte 82 6 Valoare (RON)

9.245.095 936.823 16 742.200 2 40.395 1 339.570 107 11.304.083 Prorectoratul - Cercetare tiinific Proiecte CEEX 2007 3,500,000 42 Fizica 3,000,000 2,500,000 2,000,000 16 Biologie 16 Matematica 9 Chimie 6 Geo i Geol 1,500,000 1,000,000 10 FEEA 500,000

6 Informatica 1 Litere 0 Valoare 2007 (RON) 16 Biologie 2,397,288 9 Chimie 1,621,901 10 FEEA 474,512 42 Fizica 3,152,787 6 Geo i Geol 1,264,753 6 Informatica 345,695 1 Litere 115,925 16 Matematica 1 Psihologie 1,846,222 85,000

1 Psihologie Prorectoratul - Cercetare tiinific 3. Proiecte PN II: IDEI, Resurse Umane, Parteneriate, Capacitati PN II Programul 1 Programul 2 Tip program Resurse umane Capacitati: Modulul I pentru dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare Nr. proiecte 137 Valoare (RON) 827.035 3 5000 2 176.718 25 34 201 1.666.700 634.176 3.309.629 Capacitati : Modulul III pentru susinerea financiar

a proiectelor CDI internaionale cu participare romneasc - CORINT Programul 3 Programul 4 Idei Parteneriate TOTAL Prorectoratul - Cercetare tiinific 0.00 1 19 BIOLOGIE 246,251.53 17 CHIMIE 266,671.00 2 EFS 2 FILOSOFIE 78,810.00 45,614.00 76 FIZICA 456,113.00 8 GEO-GEOL 460,989.00 14 INFORMATICA 297,558.00

8 ISTORIE 216,135.00 8 LITERE 178,777.00 20 MATEMATICA 615,238.00 4 PSIHOLOGIE 28,962.00 20 FEAA 284,814.00 3 TEOLOGIE OR 133,697.00 3 T E O L O G IE O R 20 FEA A 8 L IT E R E 4 P S IH O L O G IE 100,000.00 2 EFS 200,000.00 8 IS T O R IE

300,000.00 20 MATEMATICA 2 F IL O S O F IE 400,000.00 1 7 C H IM IE 500,000.00 1 9 B IO L O G IE 600,000.00 1 4 IN F O R M A T IC A 7 6 F IZ IC A 700,000.00 8 G E O -G E O L Programe / Proiecte PN II Prorectoratul - Cercetare tiinific 4. Platforme / laboratoare de formare i cercetare aprobate prin Ordin al MEdC nr.4873 / 8.08.2006 Durata proiectului 24 luni (2006-2008) Nr. Crt. 1 2 3 Cod

CNCSIS Denumirea platformei Directorul de proiect 46 Platforma de formare i cercetare interdisciplinar n domeniul arheologiei ARHEOINVEST Prof. dr. Victor SPINEI 31 Platform integrat pentru studii avansate n nanotehnologii moleculare AMON Prof. dr.Alexandru STANCU 32 Mijloace eficiente de dezvoltare inovare a educaiei i cercetrii interdisciplinare n formare, comunicare i servicii MEDIAEC Prof. dr. Laureniu OITU TOTAL Prorectoratul - Cercetare tiinific 5. Proiecte IMPACT LISTA CERERILOR DE FINANARE ACCEPTATE in cadrul PROGRAMULUI IMPACT pentru categoria BENEFICIARI DE PROIECTE in 2007

Nr. Facultatea crt. Responsabil Titlul proiectului CENTRUL DE CERCETARE INTERDISCIPLINAR PENTRU BIOMODELAREA I IMPLEMENTAREA MARKERILOR CELULARI N MONITORIZAREA STRII MEDIULUI LABORATORUL DE CERCETARE PRIVIND CONSERVAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU MPOTRIVA INSECTELOR DUNTOARE BIODIVERSITATEA, BIOLOGIA I UTILIZAREA INSECTELOR ENTOMOFAGE N COMBATEREA BIOLOGIC 1 Biologie Asist.dr. Drago Lucian GORGAN 2 Biologie Conf.dr.Maria MUSTA 3 Biologie Prof.dr. Ioan MOGLAN 4

Biologie Prof.dr. Costic MISAIL LABORATOR PENTRU CERCETRI DE ECOLOGIE ACVATIC I ACVACULTUR 5 Biologie 6 Chimie Prof.dr.Gheorghe MUSTA Conf.dr. Mihail Lucian BIRS 7 Fizica LABORATOR DE CERCETARE I VALORIFICARE A BIOMASEI VII DIN MAREA NEAGRA CENTRUL DE ANALIZ CHIMIC FUNCIONAL I STRUCTURAL LABORATOR PENTRU STUDII INTEGRATE ALE NANOSTRUCTURILOR I NANOCOMPOZITELOR CU APLICAII N TEHNOLOGII NECONVENIONALE Conf.dr. Silviu Octavian GURLUI Prorectoratul - Cercetare tiinific 6. Proiecte internaionale 13 proiecte bilaterale: 3 pr. RO-Frana; 2 pr.RO-Dubna; 2 pr.RO-Grecia; 2 pr. RO-Ungaria; 2 pr.RO-Italia; 1 pr.RO-Turcia; 1 pr.ROBelgia 8 proiecte FP 6 Proiect NoE prof.Alexandru Stancu (Fizic)

Proiect STREP - prof.dr.Cristea Dan (Informatica) Proiect STREP - prof.dr.Lucanu Dorel (Informatica) Proiect STREP - prof.dr.Daniela Soitu Grleanu (Filosofie) Proiect SSA(Specific Support Action) prof.dr.Doina Balahur (Filosofie) Marie Curie (European PhD program) - prof.dr. Ion Sandu (Teologie Or.) Marie Curie ( GRE grant reintegrare europeana) Cecilia Arsene (Chimie) EURATOM - Proiect CORINT prof. Gheorghe Popa (Fizic) 2 proiecte INTAS: prof. OvidiuToma (Biologie) i prof. Dan Cristea (Informatica) Alte proiecte: 2 pr. COST; proiecte finantate din fonduri externe: 2pr. Germania; 1 pr. ESF Prorectoratul - Cercetare tiinific Total proiecte nationale 4.456.650 56 Fizica Biologie 51 EEA 1.453.621 48 2.845.460 38 Matematica Chimie 33 Geo i Geol 2.248.364

25 Informatica 822.439 18 Istorie 461.235 15 Litere 444.656 14 Psihologie 324.052 5 Filosofie 200.114 5 Teologie Or 183.697 4 EFS

167.235 141 453 3.560.582 2.240.072 19.408.177 Prorectoratul - Cercetare tiinific Activiti suport: manifestri tiinifice,acreditare UAIC pentru activitati de CD, acreditare reviste altele manifestri tiinifice organizate de faculti: un numar de 26 au fost co-finanate de ANCS cu o suma total de 172.300 RON sedinte publice organizate cu sprijinul DCMP - sesiune de informare asupra Programului PN II, lansarea competiiei I 2007 - 2 prezentri ale proiectelor IMPACT acreditarea cu categoria B CNCSIS a 2 reviste : Litere Acta Iassyensia Comparationis; Biologie Analele stiintifice ale UAIC Genetica si Biologie moleculara nregistrarea la OSIM a unui brevet de inventie: conf.dr.Catalin Tanase, Biologie Prorectoratul - Cercetare tiinific Alte activiti suport:

acordarea premiilor UAIC pentru activitati de CD in valoare totala de 1.000.000 RON Prorectoratul - Cercetare tiinific DCMP: Regulamente, Rapoarte actualizarea Regulamentului privind cercetarea tiinific (aprobat cf. Hot.Senatului nr.11/ 13.12.2007) elaborarea Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului Cercetrii tiinifice al Universitii Alexandru Ioan Cuza (aprobat cf. Hot.Senatului nr.11/ 13.12.2007) elaborarea Regulamentului de organizare i funcionare a Departamentului de Cercetare i Managementul Proiectelor (aprobat cf Hot. Birou Senat nr. C13/13.12.2007) intocmirea raportului de autoevaluare pentru acreditarea UAIC pentru derularea activitatilor de CD Prorectoratul - Cercetare tiinific RESURSA UMANA tineri directori de proiecte de cercetare 110 studenti si masteranzi au fost angajati cu carte de munca 73 doctoranzi au beneficiat de granturi - tip Td 17 doctoranzi au benefiat de burse doctorale - tip Bd 27 cadre didactice - doctori in stinte cu varste 35 de ani au beneficiat de granturi tip At si Et 3 cadre didactice doctori in stiinte cu varste 40 de ani beneficiaza de proiecte pentru stimularea revenirii in tara

Recently Viewed Presentations

 • Introductory Chemistry, 2nd Edition Nivaldo Tro

  Introductory Chemistry, 2nd Edition Nivaldo Tro

  Introductory Chemistry, 2nd Edition Nivaldo Tro Chapter 10 Chemical ... the result is bond polarity the end with the larger electron density gets a partial negative charge and the end that is electron deficient gets a partial positive charge Electronegativity...
 • cal-span.org

  cal-span.org

  Ag Order 4.0 Development Process. Mar 2018 and May 2018. Surface water quality conditions . Groundwater quality conditions. Guest presentations. Sept 2018. Stakeholder workshop. P
 • Cat breeds - Texas A&M University

  Cat breeds - Texas A&M University

  Body should be eggshell color or golden depending on markings. Burmese. Medium sized cat with a rounded head, expressive eyes and a sweet disposition. ... Active, athletic cats have the randomly spotted tabby pattern resembling wild cats. Come in colors...
 • OGSA Next Steps Discussion Providing Value Beyond the

  OGSA Next Steps Discussion Providing Value Beyond the

  OGSA Next Steps Discussion Providing Value Beyond the Specifications
 • Metacognition, Learning, & The 21st Century Classroom Michael

  Metacognition, Learning, & The 21st Century Classroom Michael

  effortful. or . integrative. while studying. Maybe you need to assign the task. Practice Testing. Interspersed test questions that . require retrieval . from memory (or any other activity that requires retrieval and processing, such as writing summary or tutoring)
 • Q1b: Narrative Theory - WordPress.com

  Q1b: Narrative Theory - WordPress.com

  Films such as Star Wars fit Propp's model precisely, but a . significant number of more recent films such as Pulp Fiction do not. The model is useful, however as it highlights the similarities between seemingly quite different stories. ......
 • From the ED to Return to Work: The RHI Resource Facilitation ...

  From the ED to Return to Work: The RHI Resource Facilitation ...

  Men ought to know that from nothing else but the brain come joys, delights, laughter and sports, and sorrows, griefs, despondency, and lamentations. And by this, in an especial manner, we acquire wisdom and knowledge, and see and hear and...
 • Writing User Guide CSC207 Software Design Writing in

  Writing User Guide CSC207 Software Design Writing in

  User Guides There are many online resources to help See reference list Generally, UGs employ the following style elements: Headings and Lists: help user find information quickly Special Notices: warnings, cautions or alerts, to alert readers to important points Instructional...