Από το Νεύτωνα στον Weierstrass

Από το Νεύτωνα στον Weierstrass

Weierstrass Newton, Isaac (1642-1727) Nature and Natures laws lay hid in

night; God said, Let Newton be! And all was Light. To (fluxions) ( ) ( )

Barrow Barrow Wallis

: (Wallis) (Barrow) (Gregory Wallis) De analysi per aequationes numero terminorum infinitas 1669 1711 ethodus fluxionum et serierum infinitorum. X. 1671, 1736 , .

Tractatus de Quadratura Curvarum 1693 (fluxions) : . x . y x y (fluents flowing quantities) y x y x

. . 1693: Tractatus de Quadratura Curvarum : x x+o xn (x+o)n xn + noxn-1 + (nn-n)/2 ooxn-2 + . .

Principia (1687) , , Godefried Wilhem Leibniz

(1646 1716) Huyghens Barrow Wallis 1684: Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractals nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus Acta Eruditorum .

Leibniz x y dx, dy : H dy/dx d Calculus summatorius: y2 ydy 2

y=x2 dy=d(x2)=(x+dx)2-x2=2xdx+(dx)2 2x= Methodus tangentium inversa, seu de functionibus ( ): y y

Newton . x,y Leibniz x y.

. T dx, dy . H 1664-1666: Woolsthorpe: Newton . 1666. 1713: Newton

. Henry Oldenberg o Leibniz Newton. 16821684: Leibniz Acta Eruditorum 1710: Leibniz

O Bernoulli Jakob (1654-1705) Johann (1667 1748) Bernoulli Johann Jakob .

. . : x = at - h sin(t), y = a - h cos(t) (Catenary) ;

: Johann, Leibniz, Huyghens . y = a cosh(x/a) M Guillaume de L'Hospital (1661-1704) 1696:

. - Johann Bernoulli Leibniz . George Berkeley (1685- 1753)

The Analyst; or, A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician. London, Tonson, 1734 Berkeley . Berkley

: ; ( ;).

Edmund Halley (1656-1742) 1784:

Simon L Huilier . Joseph Louis Lagrange (1736-1813) Mecanique analytique (1788): f

Leonhard Euler (1707-1783) 1748: . .

1734: O Euler 2 2 2 ... S 2 2 6 1 2 3 1

1 1 S p 1

p 1 p S p p (; ;) . 1979, R. Apery: To S3 Jean le Rond D Alembert

1717 - 1783 , . Encyclopedie 1765 Jean le Rond D Alembert 1717 - 1783 !

! (fnctions primitives) .

. Augustin Louis Cauchy :

f ( x i) f ( x ) : f ( x ) lim i 0 i ... Louis Cauchy (1789-1857)

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) Bernhard Riemann, (1826-1866)

Weierstrass, Karl (1815--1897) .

. Cauchy: . Weierstrass: . 1791: Louis Francois Arbogast (1759 1803):

1817: Bernhard Bolzano (17811848): . . 1822: Joseph Fourier (1768 -1830)

Theorie Analytique de la Chaleur Weierstrass von Koch

( 4/3) Helge von

Koch 1870-1924 Hilbert Peano Giuseppe Peano 1858 - 1932 Waclaw Sierpinski 1882-1969

Sierpinski - Sierpinski

Recently Viewed Presentations

 • courses.cs.ut.ee

  courses.cs.ut.ee

  Include signatures of 0 and 1 (but nothing else) to the CRS. Create a randomized commitment c. sign. of Sign (m. g) ... Fancy applications like fully homomorphic crypto. More on information-theoretic crypto // also quantum-safe. MPC. Need many more...
 • Surveying Techniques I. The USGS supplies 1:24,000 scale

  Surveying Techniques I. The USGS supplies 1:24,000 scale

  Surveying Techniques I. The USGS supplies 1:24,000 scale maps for all the U.S. But detailed topography at larger scales is rare and/or unavailable.
 • Analyse av kunnskapsbegrepet

  Analyse av kunnskapsbegrepet

  Problemer med reliabilism Ufeilbarlig eller bare generelt pålitelig? Moteksempler Attentatnyheten Wimbledon Analyse umulig? Ingen analyse har vunnet allmenn aksept Burde ikke en korrekt analyse være innlysende? To responser: Klare oss uten kunnskaps-begrepet Kunnskap er et uanalyserbart ...
 • MIXED ACIDS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION - Chemical Engineering

  MIXED ACIDS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION - Chemical Engineering

  MIXED ACIDS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION. University of Jeddah, Department of Chemical Engineering, Jeddah, Saudi Arabia. University of Maine, Department of Chemical and Biological Engineering, Orono, Maine 04469 USA
 • Lesson 17 David Plans a Temple 2 Samuel

  Lesson 17 David Plans a Temple 2 Samuel

  4 - top two Freddy. 5 - bottom two Randall. ... Ac 2:25 "For David says concerning Him: 'I foresaw the LORD always before my face, For He is at my right hand, that I may not be shaken. 26...
 • Elasticities of demand and supply

  Elasticities of demand and supply

  Personal disposable income . is the income households receive from firms, plus transfer payments received from the government, minus direct taxes paid to the government. It is the net income households can spend or save. If there are no taxes...
 • Nouns and Definite Articles - ashland.k12.ky.us

  Nouns and Definite Articles - ashland.k12.ky.us

  Nouns and Definite Articles The definite articles in Spanish can be used to say "the" with a specific noun. They have different forms that agree with their noun in gender and number. Masculine Feminine Singular El La Plural Los Las...
 • Pre-professional Advising Center

  Pre-professional Advising Center

  Allopathic Medical Schools Deadlines MCAT Scores Transcripts Secondary Applications Letters of Recommendation Sample Application TMDSAS / OMSAS Osteopathic Medical Schools AACOMAS vs non-AACOMAS 19 out of 20 schools participate in AACOMAS University of North Texas at Fort Worth Online AMCAS...