الوحدة الأولى الدرس الأول - WordPress.com

الوحدة الأولى الدرس الأول - WordPress.com

The CoRT Thinking Program :

. . . . . . . . ( ( . (Cognitive ) Research Trust ( . . 1969

. . . ( ) . . . ( ()60 . ( ()6

( )10 . . . ( .

. ( ( . ( .

( . . . ( )35 . (

. . . . (

. ( . .

. . .

.

. . . .

( . .

. :( . ( ( ( ............

( CoRT : CoRT 1 . . .

: . CoRT 1 .CoRT 4 . . :

( CoRT 1 ( CoRT 4 5 .CoRT : . (3CoRT 1 ( CoRT 5 .CoRT : .

( CoRT . . . CoRT 5 . : .

. . . . : . ( . . ( ......

. . . 5

. : . .

3 . : .

4 . : . .

3 . :

4

...... 1 2

3

.

.

. (

(

. (1

(2

(

(1 (2

4 5

. ( 6

- -

( )

-

. : . . ()PMI

Plus, Minus, Interesting

()CAF Consider All Factors

Rules

()C&S Consequence & Sequel .

( (5-1 ) ( (25-5 ) ( ( 25 )+

()AGO Aims, Goals, Objectives ( .

.

Planning . . .:

...... . . . . . ()FIP

First Important Priorities .

()APC Alternatives, Possibilities, Choices .

. . . .

Decisions

()OPV Other People Views

. . .

. . ( . .

. . ()1 . : . . :

( ) ( . : ( . . . .

. : . . ( . -

: . . . ( . . . ( . .

( . . ...... . . . . .

. ( . . . . ( . .

. ()1 . . .

()2 . . . . . .

. . . . ()2 . :

. . (: ( ( . . ) ( . :

( . . : ( ( . (

: . ...... . . . . . . ...... . . - .

()1 . ...... ()2 .

. ()3 . : . (: . .

. ......( . . . ......

( . : . . .

. . ...... : ...... . ( () . ( . . .

( - ( ( ()1 . .

. ( . . ()2

. ...... ( . . . . . ()4

. : . . . : ( . ( . .

) ( . : . . .

. : . . . . . :

. . . : . . . . . : : . . .

. : . ...... . ()1 ...... . . . ( .

...... . . . . ()5 . :

. . (: ( ) ( . : . .

. : . . . : . . . . . . . . - . .

()1 . . . .

()2 . . . . ()6 . :.

. . . . ( : ) ( . : . .

. : . . . . - .

: ...... .( . ...... ( . ...... .

()1 ...... ...... . ( .

. . ( . . .

. ()1 . : . . : (

) ( . : ( . . . .

. : . . ( . - :

. . . ( . . . ( . . ( .

. ...... . . . . .

. ( . . . . ( . . .

()1 . . .

()2 . . . . . . .

. . . ()2 . :

. . (: ( ( . . ) ( . :

( . . : ( ( . (

: . ...... . . . . . . ...... . . - . ()1

. ...... ()2 .

. ()3 . : . (: . .

. ......( . . . ...... ( . :

. . . . . ......

: ...... . ( () . ( . . .

( - ( ( ()1 . . . ( .

. ()2 . ...... (

. . . . . ()4 . :

. . . : ( . ( . . )

( . : . . .

. : . . . . . : . .

. : . . . . . : : . . . . : . ...... .

()1 ...... . . . ( . ......

. . . . ()5 . : . . (:

( ) ( . : . . . :

. . . : . . . . . . . . - . .

()1 . . . . ()2

. . . . ()6 . :. . . . . ( :

) ( . : . .

. : . . . . - . :

...... .( . ...... ( . ...... . ()1

...... ...... . ( . ()2

. . ( . . . ( . . ()7

. : . . . . : . . : . : . (

: ( : . . . ( . :

. : . - . : . .

. . - ()1 . . .

()2 ( . .

. ()8 . : . . . . (: .

. . ( . ) ( . :

. : . . . .

: . . . . ( . . . . .

. . . ( ( . - ()1

. ()2 . . .

. ()9 . : . . (: . )

( . : . ( . . . : .

. ...... . . . . . .

( . ()1 . .

. ()2

. ()10 . :

. . : ( ) ( . : .

. : . . ...... . ...... (

. : . . ( . . .

: . . . : . . - ()1

( ( . .

()2 . . . . . .

. . . . . .

. ( . . .

. ()1 . : / ( . : ( . .

. : . ...... ( ......: -1 . .......

-2 . ....... -3 . . . ...... :

:X : ()1 : X ( ( ( . .

:X . . ( . ()2 . ...... .

. ()2 . : ( . : ( ...... ......

. : ( ...... . ...... . ......: -1 ...... -2 ......

: : ...... : ( ( ( ( ...... : ( ( ( . ( (

()1 . ()2 . ......

. ()3 . : ( . : ( .

...... . : . ( :

. : . . . ...... : ( . . . .

()1 ...... ()2 . ...... .

. ()4 . : ( . : .

. ...... ( ( . ...... . . ...... .

. ( . ...... . ( .

: ( ( . ( ( ( . ( .

()1 ...... . ( : ( ( ( ......

. ( ( ...... ( ( ...... . . .

( . . ()5 . :

( . : . ...... . : . ......

: . . : .

()1 . . . ()2

( ( . ( . ( ( . ()6

. : ( . : . ...... . (

. . ( . ...... . . :

-1. ( -2 . . . :

. ( .( ...... . ()1

. . ( ...... . ()2

. ( . . ( . ()7 . :

( . : ( . :

( . ...... . ...... . . . : . (

. ( . . . . ()1 .

. . ( ( ()2

( ( . ()8 . :

( . : ( . . . : .

. ( ( . . . : . . ( . ...... . (

. . : ()1 ...... . .

. ()2 ( ...... (

. . . . ()9 . : ( . :

. . ( . . . . :

. ( ( . . . . . : .

. . : . ( . . . :

: .

()1 . ...... ( . . .

()2 . . ( ( . .

. . ()10 . : ( . : .

. . : . : . :

. . 5 . : . ...... .

()1 . . ()2

. . . . ( .

. . ( . . .

. ()1 . : ( ( . ( . : . .

: . . . ( ( .

. ) . PO . . . :

. . . ( . . : : ( . .

. . . . . : ( . . 998 .

. . . ...... ()2 ...... .

. ()2 . : . ( . : . . .

: . . . ( . ) :

: . . ( . . . (

()1 . . . . : ......

()2 . ...... . .

. ()3 . : ( . :

. : . . . :

( ......( ...... . ( . ( . . . ( .

()1 . . . . : . ......

()2 . . . . . . :

. ()4 . : . / ( . : ......

. . : . . - :

. : ( ( .

()1 . : ...... ...... ()2 . :

...... . . . . ()5 . : . . /

( . : . . . ( . . . :

. . . - : . . . . ( . . . ( ( )

()1 . . . . . ...... ......

()2 . . . . ...... . ()6

. :( ( . : ( . .

: . ( ( . . . . ( ( . :

. ( . : . /

()1 . .

()2 ( ( . . ()7

. : ...... ( . : . ...... . . . (

: . ...... -( : ...... . . ( : . - .

()1 ...... . . ( ()2

. . . . . ()8 . :.

( . : ...... . . . ...... . . . :

. . . - . : . .

()1 . . . . . ...... . ()2

: ( ( . ......( ( ......( . ()9

. : ( . : ( ...... . ( :

. - . . . : -

()1 . ...... . . ...... . . . . . ......

()2 . . . ...... ( . . ()10

. : ( . : :

( - . : . : . ( . . ( .

: . . . ()1

()2 . . . ......

......( . . . . . . .

. .

Recently Viewed Presentations

 • Storyboarding - Regional School District 17

  Storyboarding - Regional School District 17

  Wide Shot. TV shows use establishing shots, like this iconic one from Seinfeld, at the beginning of scenes to let the audience know where the scene is taking place. This wide shot from 127 Hours shows how insignificant Aron is...
 • How well do you now your pipeline? - ppsa-online.com

  How well do you now your pipeline? - ppsa-online.com

  How well do you now your pipeline? PPSA Seminar - Aberdeen 18th November 2009 Paul Birkinshaw Piggability study - benefits Identification of potential debris sources and contaminants For correct pig selection, Evaluating risk to downstream plant and for Preparedness at...
 • The Reef Biotech Ltd case What really happened

  The Reef Biotech Ltd case What really happened

  Cmax (mg/L) Cmax (mg/L) ... Discovery and pharmacology. GLP preclinical. $ 4,500.000. Toxicology and PK. clinical. $ 10,500.000 $ 975.000. Phase I study in HV: plasma PK and safety. Phase I/II study in cancer patients with pain. Phase II study...
 • Types of Governments Survey of Social Studies Mr.

  Types of Governments Survey of Social Studies Mr.

  Types of Government . 1. Autocracy. Any system of government in which the power and authority to rule are in the hands of a single individual. Oldest and most common form of gov't
 • ACS New Committee Member Orientation

  ACS New Committee Member Orientation

  Realignments, new scope, new charters, etc. Current Mission and . V. ision statements. Include linkages . to ACS Strategic . Plan. Review of committee responsibilities. Subcommittee structure. Relationships to Technical Divisions and/or Local Sections. Tracked metrics to allow an assessment...
 • Powerpoint template for EXTERNAL use

  Powerpoint template for EXTERNAL use

  TAXONOMY CASE STUDY: SNC-Lavalin Infozone Taxonomy Project Joseph A. Busch Project Performance Corporation November 15, 2010 What We Did Defined a metadata and taxonomy framework (Fall 2008- Spring 2009) Overall fact finding Community building (IM Interest Group) Metadata specification and...
 • Systems Thinking - Jeffrey W Elliott

  Systems Thinking - Jeffrey W Elliott

  - William Foote Whyte We are most likely to become enthusiastic about what we are doing and to do it well, when we are free to make decisions about the way we carry out a task People sense very quickly...
 • Lecture 3: Camera Rotations. - seas.gwu.edu

  Lecture 3: Camera Rotations. - seas.gwu.edu

  Lecture 3: Camera Rotations and Homographies Computer Vision, Robert Pless Recap: Normalized Camera A camera is normalized if the units are chosen so that the focal length is 1.